Het praktijk examen en de tussentijdse toets:

 

Het examen en de tussentijdse toets duren 30 a 35 minuten.

In het examen zit een stukje zelfstandig rijden dat ongeveer 10 minuten tot maximaal 15 minuten gaat duren.

De examinator heeft de keuze uit 3 varianten zelfstandig rijden, namelijk:

 

1 Coördinatiepunten

2 Clusteropdracht

3 Rijden op navigatie

 

Het bereiken van het einddoel is geen doel op zich, het gaat om de wijze waarop de kandidaat/kandidate het zelfstandig rijden uitvoert.

 

1 Coördinatiepunten:

 

Elke examenplaats telt maximaal drie coördinatiepunten. Dit zijn de punten voor de oproepplaats in Rijswijk:

 

Laan van Hofrust in Rijswijk –Het oude gemeentehuis van Rijswijk

Laan van gravenmade 2 in Den Haag – Het gebouw van TV West

Maria Duystlaan in Delft – De Vrijebanse school op de hoek

 

De examenplaats: CBR gebouw Lange Kleiweg 20 Rijswijk.

 

Het is mogelijk om van de examenplaats naar een coördinatiepunt te rijden of van het coördinatiepunt terug naar de examenplaats.

De kandidaat/kandidate kan thuis zelf voorbereiden via welke stroomwegen hij/zij zou kunnen rijden.

 

2 Clusteropdracht:

 

Is een nabootsing van de situatie waarin de bestuurde de weg vraagt aan een voorbijganger en vervolgens krijgt uitgelegd hoe hij/zij bij de gevraagde locatie moet komen. De opdracht is beperkt in lengte en zal 1 of meerdere malen herhaald worden. Het cluster bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 opdrachten.

Bijvoorbeeld:

Je gaat van het parkeerterrein rechts, vervolgens bij de stoplichten links, dan rijd je door tot je op een rotonde komt, daar ga je recht door, dan ga je voorbij het winkelcentrum rechts af en bij het tankstation ga je links.

Aan het einde van de clusteropdracht zoek je zelf een veilige plaats om te stoppen om de vervolgopdracht te ontvangen.

 

 

3 Rijden op navigatie:

 

Navigatie wordt alleen gevraagd als bekend is dat de rijschool hierover beschikt en de kandidaat/kandidate hiermee vertrouwd is. Het is dus geen verplichting.

Het kan in ieder moment van het examen worden toegepast.

Als er geen navigatie aanwezig is of de kandidaat/ kandidate er niet mee vertrouwd is , wordt automatisch1 van de andere 2 opties gekozen.

 

 

De bijzondere manoeuvres:

 

Er zijn 3 bijzondere manoeuvres, tijdens het examen kiest de examinator er 2.

De 3 bijzondere manoeuvres zijn:

 

1 De omkeeropdracht

2 De parkeeropdracht

3 De stopopdracht

 

1 De omkeeropdracht:

 

De kandidaat/kandidate krijgt al rijdend te horen dat hij/zij de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen.

De kandidaat/ kandidate kiest zelf de wijze en de plaats waarop hij/zij keert.

Mogelijkheden zijn:

Een halve draai

Keren d.m.v. steken

Een bocht achteruit.

De kandidaat/kandidate moet laten zien dat hij/zij op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

 

2 De parkeeropdracht:

 

De examinator kiest in een straat of op een parkeerterrein voor de parkeeropdracht.

Hierbij krijgt de kandidaat/kandidate de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren.

Dit kan zijn:

Een bepaald huisnummer

Of de ingang van een winkelcentrum

De kandidaat/kandidate kiest zelf op welke wijze de parkeeropdracht wordt uitgevoerd. Mogelijkheden zijn:

Voor of achteruit inparkeren

Of voor of achteruit in een parkeervak parkeren.

 

3 De stopopdracht:

 

Hierbij moet de kandidaat/kandidate zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen om aansluitend zelf vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de rijbaan.

Hierbij is het van belang dat de kandidaat/kandidate de neus van de auto juist weet in te schatten.

 

*Bij de uitvoering is niet alleen het technische aspect belangrijk, maar vooral de keuzes die eraan voorafgaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop!!!

 

Milieubewust rijgedrag:

 

Het nieuwe rijden, hiervoor hanteren we de term: milieubewust rijgedrag.

De term het nieuwe rijden is namelijk al enkele jaren oud en het nieuwe is er van af.

In het examen komen daarvoor aspecten aan de orde die te maken hebben met voertuigbeheersing, voertuigomstandigheden e.d.

Ook het anticiperende rijgedrag is een belangrijk onderwerp in dit onderdeel.

Het grote voordeel van anticiperend rijgedrag is dat het niet alleen bijdraagt aan vermindering van het brandstof gebruik, maar ook een positieve invloed heeft op verkeersveilig rijgedrag.

Voor meer informatie over milieubewust rijden kijk op: www.hetnieuwerijden.nl

 

Er zijn ook 2 elementen die niet meewegen in de eindbeoordeling, namelijk:

 

1 Gevaarherkenning

2 Zelfreflectie

 

Waarom deze onderdelen niet worden meegenomen in de eindbeoordeling heeft de volgende reden:

Gevaarherkenning en zelfreflectie zijn uitermate belangrijk voor een veilige verkeersdeelname, maar tegelijkertijd moeilijk objectief in een examen te meten.

 

1 Gevaarherkenning:

 

Het doel is de kandidaat/ kandidate meer inzicht te geven in de zichtbare of nog niet zichtbare risico’s en hem/ haar zodoende bewust te maken van zijn/ haar gedragskeuze.

Het onderdeel wordt al voor de verkeerssituatie aangekondigd.

Na de uitvoering wordt de kandidaat/ kandidate gevraagd wat de motivatie en afweging is geweest voor de gekozen taakuitvoering. (Anders gezegd: waarom heeft hij/ zij het zo gedaan en uit welke mogelijkheden heeft hij/ zij gekozen.)

 

2 Zelfreflectie:

 

Het doel is om de kandidaat/ kandidate bewust te maken van zijn/ haar sterke, maar vooral ook minder sterke onderdelen/ eigenschappen.

De kandidaat/ kandidate moet weten waar voor hem/ haar de grootst risico’s in het verkeer op de loer liggen.

Via een vragenlijst oordeelt de kandidaat/ kandidate over zijn/ haar sterke en minder sterke kanten. Deze lijst moet voor aanvang van het examen zijn ingevuld en wordt aan het begin van het examen aan de examinator overhandigd.

De examinator ziet het formulier niet in, dat gebeurt pas als hij de uitslag van het examen aan de kandidaat/ kandidate heeft meegedeeld.

Tijdens het lessen wordt er ook gewerkt met de vragenlijst.

Tekstvak: Praktijkexamen

AUTORIJSCHOOL LOENIE

Delft & Omstreken

 

06-25595309

loenie@casema.nl